Het Grote
Wooninitiatief

Volgens de Wereldbank en de VN hebben tot 2030 maar liefst 3 miljard mensen een (betaalbare) woning nodig. Dit komt neer op 500 miljoen woningen, uitgaande van gemiddeld 6 mensen per woning. Ook de westerse landen worden geconfronteerd met een groeiend tekort. Nederland heeft tot 2030 inmiddels al 980.000 woningen nodig.

Wij zien deze uitdaging als een opportunity en kiezen voor duurzame samenwerking, schaalbare massaproductie en digitalisering om zo de output structureel te verhogen, en zo mogelijk tenminste 10% te realiseren van de vraag tot 2030. 

Het aanbod van deelnemende top producenten en service-providers kan aanleiding zijn voor de vele woningzoekenden om zich massaal gratis aan te melden en hun woon-/ vestigingswensen en budget te delen.

Zo wordt een digitaal 'witte-vlekkenplan' zichtbaar en kunnen relevante locaties worden geïdentificeerd om daarop gelijktijdig vergunnings-trajecten te starten voor de vele projecten die naadloos aansluiten op woonwensen en betaalbaarheid.

Het Grote Wooninitiatief beoogt woningzoekenden te ontzorgen en kansen te bieden om samen toekomstige woon- en leefomgevingen te ontwikkelen (crowd-development) met significante voordelen van een platform, collectieve inkoop (grond, diensten en producten) en passende aanbiedingen van transparante, respectvol samenwerkende partners.

 

Wij ondersteunen dit initiatief: