Het Grote
Wooninitiatief

98k betaalbare kwaliteitswoningen voor Nederland

Tot 2030 hebben maar liefst 3 miljard mensen een nieuwe woning nodig (bron: WBG/UN). Dit vertaalt zich, uitgaande van gemiddeld zes personen per woning, naar een verbluffende 500 miljoen woningen wereldwijd. Ook in Westerse landen is het tekort evident, met alleen al in Nederland een behoefte aan 980.000 extra woningen binnen zes jaar.

Het Grote Wooninitiatief streeft ernaar om de realisatie van ten minste 10% van de vraag te coördineren via duurzame ketensamenwerking, schaalbare massaproductie en digitalisering. Een goed gecoördineerd samenspel verhoogt structureel de output, die deze uitdaging transformeert in een unieke kans om op te schalen.

Crowd-development platform – woningen, op een nieuwe manier

Door professionele samenwerking en partnerships wordt Het Grote Wooninitiatief als crowd-development platform opgezet. Deze nieuwe onlinedienst ontzorgt de toekomstige huiseigenaren en biedt volop mogelijkheden om hun woonomgeving gezamenlijk te creëren.

Van idee tot realisatie wordt het hele proces transparant, efficiënt en schaalbaar, waardoor consumenten enorm profiteren van collectieve inkoop van kavels, diensten en modules, aangeboden door respectvol met elkaar samenwerkende partners.

Kernpunten zijn:

 • Verzamelen van woon- en vestigingswensen en budgetindicatie:
  Met deze gegevens kunnen geschikte locaties direct worden gekoppeld aan potentiële crowd-developers, waardoor projecten van start kunnen gaan.
 • Profit-sharen voor grondeigenaren en crowd-developers:
  Wederzijds voordelige deals op meerdere grondposities tegelijk resulteren in projectpipelines voor bouwaanvragen. Deze zetten aankomende productie op de radar.
 • Designen van gebouwen voor goedkeuring:
  Parametrisch ontwerp en Virtual Reality design kunnen besluitvormingsprocessen en vergunningstrajecten versnellen daar ze voorzien in alle relevante data en draagvlak voor leefbaarheid en de omgeving.
 • Opschalen van massaproductie, logistiek en assemblage:
  Massaproductie van componenten en inzet van on-site montage van ecogebouwen, met baanbrekende innovaties in circulaire bouwmaterialen, resulteren in aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen.
 • Aanbieden collectieve hypotheken, verzekeringen en diensten:
  Betere leefkwaliteit voor crowd-developers wordt mogelijk gemaakt door innovatie, cocreatie en collectieve inkoop, waarbij de kosten van levensonderhoud met ~25% kunnen worden verlaagd.

Changemakers – transforming the future of housing

Het crowd-development ecosysteem biedt bijzondere voordelen daar het succes van een individu bijdraagt aan het succes van de gehele groep. Het platform brengt alle partijen samen aan één virtuele ronde tafel voor soepele samenwerking en grotere transparantie, wat resulteert in aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen. Partnerships met gekwalificeerde bedrijven verbeteren de levering op schaal en creëren een sterke coalitie voor verandering, met de capaciteit om het Initiatief uit te breiden naar andere woningmarkten.

Het Grote Wooninitiatief wordt zomer 2024 voorgesteld aan het grote publiek om woningzoekenden op het platform te verwelkomen.

Neem contact op om te ontdekken hoe jouw organisatie kan deelnemen.

Wij ondersteunen dit initiatief: